Promaut

projecte Trrex

TRREX és un projecte compost per un consorci de 8 empreses, liderat per IDNEO i amb la participació PROMAUT, que desenvoluparà un robot industrial mòbil per a les fàbriques de el futur.
Les empreses de el projecte compten amb el suport financer de el Centre per al Desenvolupament Tecnològic i Industrial (CDTI) en el marc de el Programa Estratègic CENT de Consorcis de Recerca Empresarial Nacional i estaran col·laborant activament amb diversos organismes d'investigació, com ara Leitat, Teknik, Cartif , la Universitat Autònoma de Barcelona (Computer Vision Center), el Motion Control and Industrial Applications Centre de la UPC, l'Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (UPC-CSIC) i la Fundació CIRCE.
TRREX persegueix aconseguir un robot mòbil de 8 eixos a què anomenem RREX (Robot de rang estès). Aquest robot s'obtindrà de la fusió d'un robot mòbil i un braç robot i el conjunt es controlarà com un únic robot. Es pretén aconseguir plataformes que puguin ser utilitzades sense importar la combinació de plataforma mòbil i braç robot.

El RREX comptés amb diferents tecnologies per a la navegació autònoma de l'robot: ús d'algoritmes en l'estat de l'art de SLAM, per exemple, PoseSLAM; navegació en comboi d'una flota de RREX per processos sobre grans peces; ús de sistemes lidar 3D per implementar la seguretat de l'RREX.

Per facilitar i reduir els temps de càrrega de el robot es desenvoluparan tecnologies de càrrega per inducció. Això permetrà que els RREX es puguin carregar tant mentre realitzen tasques en moviment com en cel·les de treball. Aquesta tecnologia es veu complementada amb la investigació en un paquet híbrid d'energia que permeti tenir una càrrega ràpida i un emmagatzematge durador.

El projecte busca que l'RREX sigui fàcil de programar per un usuari sense coneixements en robòtica. Per a això s'investigaran sistemes de comunicació amb el robot mitjançant gestos i un sistema ràpid de planificació de moviments de robots per demostració, geometria o disseny previ. Per facilitar la programació de flotes de RREX, es crearà un sistema de tasques i receptes que es puguin reutilitzar i intercanviar entre ells. D'aquesta manera, només caldrà programar un RREX i tots els RREX, independentment de la plataforma i robot embarcat podran realitzar la tasca programada.

A més, atès que la mobilitat de l'RREX permetrà potencialment tractar amb diferents màquines, s'investigaran protocols M2M per a una fàcil interacció amb elles sense necessitat de programació explicita. Utilitzant aquests protocols que permetran descobrir les capacitats de la màquina, es portés a terme la generació automàtica de lògica de robot a partir de descobriment de capacitats i descripció de la tasca.

Per acabar, es virtualizarán els processos en factoria introduint les possibilitats dels RREX. Els casos d'ús desenvoluparan les tecnologies de Bin picking 3D amb projecció de llum visible, realització d'un nou procés de marcat d'ultra-precisió amb fins estètics sobre components de geometries complexes i / o superfícies cromades i un planificador dinàmic de tasques basat en màquines d'estat amb restriccions temporals forts i intel·ligència artificial.

(CDTI 2019-2021)

Comparteix a twitter
Twitter
Comparteix a linkedin
LinkedIn
Aquest lloc web utilitza galetes i li demana les seves dades personals per a millorar la vostra navegació.