Promaut

projecte Simbiots

El projecte SIMBIOTS té com a objectius desenvolupar tecnologies que permetin la interacció entre robots i persones per afavorir la competitivitat de les empreses. A nivell mundial, la introducció de la robòtica en els processos productius és clau per millorar la productivitat i flexibilitat de les empreses, però en els països avançats ha una estricta normativa de seguretat per protegir l'operari que limita les capacitats dels robots actuals. El projecte SIMBIOTS pretén dotar els robots de les capacitats necessàries per poder treballar juntament amb una persona col·laborant i interactuant de forma segura per l'operari o les persones que estiguin al voltant de l'robot. Per a això s'està treballant en desenvolupar tecnologies per dotar el robot de percepció, per poder identificar el seu entorn de treball, les persones que l'envolten i identificar les intencions de l'operari per poder reaccionar d'acord a elles.

PROMAUT, com a soci industrial de el consorci, és l'encarregada d'industrialitzar les tecnologies desenvolupades en el projecte, entenent industrialitzar com preparar aquestes tecnologies per al seu ús en un entorn industrial. Per a això s'està realitzant un estudi rigorós de les diferents normatives pel que fa a seguretat de les màquines i equips industrials.

Per a la validació de les tecnologies es realitzarà un pilot a la planta de producció de ZANINI, on s'instal·larà un robot manipulador d'fabricant PAL Robotics modificat per adaptar-lo als requisits de la indústria. Tiago, nom comercial de l'robot, és un robot manipulador concebut per a entorns no industrials com hotels, fires, universitats, però que té una sèrie de característiques que el fan adequat per a l'objectiu de el projecte. Algunes d'aquestes qualitats són:

  • És cert aspecte humanoide, que facilita l'acceptació dels operaris per treballar al seu costat.
  • Robot col·laboratiu, està dissenyat per treballar al costat d'una persona si causar-li danys.
  • Autònom i mòbil, no necessita estar connectat a la xarxa elèctrica gràcies a les seves bateries i té una base mòbil que li permet desplaçar-se amb seguretat.
  • Percepció bàsica, disposa d'un parell de càmeres simulant els ulls d'una persona que li permeten reconèixer objectes i persones, cares.

L'objectiu de l'robot Tiago en el pilot instal·lat a la fàbrica de ZANINI serà treballar en el procés de neteja d'emblemes de fabricants de vehicles en estreta col·laboració amb l'operari. Abans de l'procés d'envernissat d'emblemes, tractament final de el procés de fabricació d'emblemes, cal netejar cada un dels emblemes per evitar restes de brutícia o greix abans de l'envernissat. Per a això es dotarà el robot de noves capacitats de percepció, es modificarà el robot perquè compleixi amb les normatives de seguretat industrial, i es modificarà perquè pugui treballar en un entorn industrial complint les exigències de robustesa a més de que compleixi amb altres normes per equips industrials.

(Ris3Cat 2018-2020)

Comparteix a twitter
Twitter
Comparteix a linkedin
LinkedIn
Aquest lloc web utilitza galetes i li demana les seves dades personals per a millorar la vostra navegació.